Fundatorami fudacji są Urszula Ciołeszyńska i Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

 

Urszula Ciołeszyńska mieszka w Opolu, ma wykształcenie wyższe ekonomiczne, od 1995 r. zajmuje się działalnością gospodarczą na własny rachunek, a od 2003 r. prowadzi – stworzoną od podstaw, własną firmę – Agencję Promocji Gospodarczej, która specjalizuje się w kompleksowych usługach doradczych dotyczących dofinansowania projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zarówno w pracy w administracji rządowej (Pełnomocnik Wojewody ds. inwestycji zagranicznych, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Wojewódzkim, Główny specjalista ds. Kontaktów Regionalnych i Instytucjonalnych w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych w Warszawie), jak również w korporacjach międzynarodowych. Znajomość języka angielskiego szlifowała na uczelniach w Londynie i Los Angeles.

Jest współzałożycielką i Prezesem Fundacji Promocji Innowacji Gospodarczych. Jest również współzałożycielką Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, fundatorką fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet oraz Przewodniczącą Rady tej Fundacji. Jest także współzałożycielką i Wiceprezesem Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet w Warszawie. Wszystkie powyższe funkcje pełni społecznie, angażując swój czas i prywatne środki finansowe.

Jest zaangażowana we wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet. Posiada certyfikat Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet nadany przez Komisję Europejską (5.10.2009 r.) i jest częścią Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Pomysłodawczyni projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet zainspirowanego inicjatywą Komisji Europejskiej, która w 2009 roku stworzyła Europejską Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Zaangażowana społecznie w działalność Lions Clubs International, jednej z największych organizacji woluntariuszy na świecie. Współtworzyła Klub Lions w Opolu oraz wiele innych Klubów Lions w Polsce i za granicą. Za działalność społeczną na arenie międzynarodowej otrzymała najwyższe odznaczenie tej organizacji, przyznane przez zarząd Lions Clubs International - tytuł Ambasadora Dobrej Woli Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions.

Za działalność zawodową, społeczną i charytatywną uhonorowana wieloma odznaczeniami: Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, Odznaka honorowa "Za zasługi dla Województwa Opolskiego", Nagroda Loży Opolskiej Business Centre Club "Przedsiębiorca Dzieciom".

Strona internetowa: www.ambas.pl

   "Moim celem, jako inicjatorki i założycielki Fundacji Promocji Innowacji Gospodarczych jest organizowanie, koordynowanie i promowanie działań klastra Ekoenergia Opolszczyzny. Obserwując szybki rozwój technik poboru energii ze źródeł odnawialnych, spowodowany nie tylko troską o środowisko i zwiększoną świadomością ekologiczną społeczeństwa, ale także widocznym zainteresowaniem pozytywnymi skutkami ekonomicznymi, postanowiłam zorganizować współpracę przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologii energii odnawialnej opolskiego środowiska przedsiębiorców, instytucji i organizacji, ośrodków naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych, samorządów lokalnych i organizacji prywatnych. Deklaruję przy tym efektywną pomoc w zakresie finansowania przedsięwzięć, wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji Unii Europejskiej."

Urszula Ciołeszyńska
Prezes Zarządu Fundacji Promocji Innowacji Gospodarczych

 

Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. świadczy szeroki zakres usług w zakresie szkoleń i konsultingu. Specjalizuje się w organizacji profesjonalnych treningów skierowanych głównie do specjalistów, kadry kierowniczej wyższego oraz średniego szczebla. Nasza oferta skierowana jest zarówno do instytucji publicznych, organizacji samorządowych, przedsiębiorstw jak i osób indywidualnie zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Od momentu rozpoczęcia działalności Europejska Grupa Doradcza przeszkoliła ponad 15.000 osób z około 7.500 instytucji i przedsiębiorstw. Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają liczne listy referencyjne od klientów.

Zespół firmy tworzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE, nowoczesnych metod zarządzania oraz systemów jakości. Sukces przedsięwzięć firma zawdzięcza zespołowi ekspertów, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny wszystkich realizowanych działań.

Strona internetowa: www.eurogrupa.pl

   "Jako założyciel i prezes Zarządu Europejskiej Grupy Doradczej przyjąłem zaproszenie do utworzenia Fundacji Promocji Innowacji Gospodarczych i podjęcia działań w celu wykorzystania potencjału organizacji oraz podnoszenia konkurencyjności partnerów utworzonego klastra Ekoenergia Opolszczyzny. Europejska Grupa Doradcza specjalizuje się w organizacji profesjonalnych treningów skierowanych głównie do specjalistów, kadry kierowniczej wyższego oraz średniego szczebla zarówno instytucji publicznych, organizacji samorządowych, przedsiębiorstw jak i osób indywidualnie zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.
   Prowadzimy kursy objęte procesem certyfikacji kompetencji personelu, które są innowacyjnym produktem na krajowym rynku szkoleń. Każdego dnia inspirujemy ludzi do rozwoju osobistego i doskonalenia kompetencji dla uzyskania większej skuteczności i lepszych wyników pracy. Do dyspozycji uczestników klastra Ekoenergia Opolszczyzny stawiamy zespół specjalistów posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie nowoczesnych metod zarządzania i systemów jakości, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny wszystkich naszych działań, mających wspomóc poznawanie, wdrażanie i promocję innowacyjnych technologii energii odnawialnej."

Andrzej Tokarski
Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Promocji Innowacji Gospodarczych